ที่ฝังศพทหารสัมพันธมิตรดอนรัก พื้นที่แห่งความเงียบสงบในรูปแบบสถานที่เที่ยวกาญจนบุรี

ในเนื้อที่ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะสถานที่เที่ยวกาญจนบุรีส่วนใหญ่  มักจะเป็นสถานที่ที่ชี้ให้เห็นได้ถึงเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเรื่องราวดี ๆ กลุ่มนี้ ค่อนข้างเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ที่ทำให้ลูกหลานไทยรุ่นต่อรุ่นได้รับทราบ เพื่อรับทราบถึงประวัติศาสตร์ที่เคยอุบัติขึ้น พร้อมกับมีอยู่จริงจนต้องค้นเจอนั่นเอง เพราะใครที่ต้องการท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อาจจะเดินทางมาได้ทุกวันเลยค่ะ

 
ที่เที่ยวกาญจนบุรี
อย่างเช่น สถานที่เที่ยวกาญจนบุรีที่โด่งดัง อย่าง สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูเงียบสงบ บางมุมก็เป็นพื้นที่ที่น่ากลัว และแอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวเล็กน้อย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ ที่สามารถนำพาผู้เดินทางทุกท่านได้ไปพบเข้ากับที่เที่ยวกาญจนบุรีสุสานแห่งการรวมทหารสัมพันธมิตรดอนรักที่ได้สิ้นชีวิตลง ณ บริเวณแห่งนี้ทั้งหมด การเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านทางกาญจนบุรีไปพม่าของกองทัพญี่ปุ่น โดยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุการณ์ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสาเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรต้องเสียชีวิตที่กาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการสร้างสุสานแห่งนี้สำหรับบรรจุกระดูของทหารสัมพันธมิตร ที่ได้เสียชีวิตลงทิ้งหมด 7000 หลุมโดยประมาณ โดยที่หลุมฝังศพแห่งนี้มีเขตพื้นที่ทั้งหมด 17 – 18 ไร่ ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟกาญจนบุรี ทำเอาสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่างสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอีกสถานที่หนึ่งทางประวัติศาสตร์ และนักเดินทางส่วนมากต่างก็ให้ความสำคัญพร้อมทั้งพากันเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นปริมาณมาก อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังคงมีเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกับยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกาญจนบุรีไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น
 
อีกทั้งพื้นที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ยังคงเป็นเนื้อที่ที่มีขนาดกว้าง ส่งผลทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ดูสงบ ร่มรื่น พร้อมกับเป็นสถานที่จารึกประวัติศาสตร์ของไทย ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างกว้างขวางทีเดียว